не изпълнявам

не изпълнявам
словосъч. - манкирам, клинча, изклинчвам, кръшкам, лавирам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • изпълнявам — гл. правя, върша, извършвам, работя, изработвам, направям, осъществявам, привеждам в изпълнение, реализирам, постигам гл. спазвам, пазя, съблюдавам, удържам дума гл. действувам, функционирам, служа гл. подчинявам се гл. завършвам, превръщам в… …   Български синонимен речник

  • изпълнявам предварително — словосъч. предварвам, изпреварвам …   Български синонимен речник

  • служа — гл. изпълнявам функция, работя, съм на служба гл. послужвам, изпълнявам, действувам гл. прислужвам, обслужвам, слугувам …   Български синонимен речник

  • спазвам — гл. съблюдавам, пазя, следвам, съобразявам се, изпълнявам точно, вървя в крак, придържам се, държа сметка, внимавам, изпълнявам, справям се, считам се гл. оставам верен на, държа на, придържам се към гл. помня, не забравям, обръщам внимание на гл …   Български синонимен речник

  • съблюдавам — гл. пазя, спазвам, следвам, съобразявам се, изпълнявам точно, вървя в крак, придържам се, държа сметка, внимавам, изпълнявам, справям се, считам се гл. оставам верен на, държа на, придържам се към гл. оставам верен …   Български синонимен речник

  • влизам в действие — словосъч. действувам, развивам дейност, върша, извършвам, правя, работя, изпълнявам, оперирам, манипулирам, функционирам, подвизавам се, реализирам, влизам в сила словосъч. въздействувам, влияя, подействувам словосъч. правя постъпки …   Български синонимен речник

  • вслушвам се — гл. слушам, давам ухо, долавям, подочувам, заслушвам се, дочувам, чувам, ослушвам се, наострям уши, слухтя, заслухтявам гл. послушвам, изпълнявам, възприемам, съгласявам се, вземам под внимание, обръщам внимание …   Български синонимен речник

  • върша — гл. правя, чиня, извършвам, сторвам, създавам, направям, произвеждам, реализирам, осъществявам, изпълнявам, изработвам, работя гл. причинявам, действувам, уреждам, постъпвам гл. държа се гл. занимавам се, упражнявам, практикувам гл. провеждам …   Български синонимен речник

  • давам — гл. предавам, подавам, връчвам, отстъпвам гл. предлагам, предоставям, държа на разположение, поднасям, отпущам гл. продавам гл. продоволствам, снабдявам, доставям, отдавам гл. възнаграждавам, награждавам гл. позволявам, р …   Български синонимен речник

  • действувам — гл. развивам дейност, върша, извършвам, правя, работя, изпълнявам, оперирам, манипулирам, функционирам, подвизавам се, реализирам, влизам в сила гл. въздействувам, влияя, подействувам гл. правя постъпки гл. държа се, постъпвам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”